ZKTECO

Tài liệu ZKTeco

01. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZKTimeNet 3.0

downloadHướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công

03. Hướng dẫn sử dụng khóa cửa & phần mềm khóa khách sạn

Hướng dẫn sử dụng khóa khách sạn (đang cập nhật)

Phần mềm ZKTeco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.