HDPARAGON

01. Hướng dẫn xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Guarding Vision bằng App

downloadHướng dẫn xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Guarding Vision

02. Hướng dẫn xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Guarding Vision bằng SADP tool

downloadHướng dẫn xóa thiết bị ra khỏi tài khoản Guarding Vision

03. Hướng dẫn cài đặt tên miền CameraDDNS

Hướng dẫn cài đặt tên miền cameraddns.net (đang cập nhật)

04. Hướng dẫn cấu hình sử dụng Guarding Vision trên điện thoại và máy tính

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng HIK-CONNECT (đang cập nhật)

05. Hướng dẫn khôi phục (Reset) mật khẩu thiết bị

downloadHướng dẫn khôi phục mật khẩu thiết bị đầu ghi, camera Ip

06. Hướng dẫn cấu hình wifi cho camera IP

downloadHướng dẫn wifi cho thiết bị

07. Hướng dẫn thêm camera IP / DVR / NVR và đầu ghi IP bằng tên miền Guarding Vision

Hướng dẫn thêm camera vào đầu ghi IP (đang cập nhật)

08. Hướng dẫn sử dụng camera Mini PT HDPARAGON

downloadHướng dẫn khôi phục mật khẩu thiết bị

09. Hướng dẫn xóa Guarding Vision HDPARAGON

downloadHướng dẫn cấu hình face detection

10. Hướng dẫn chia sẽ thiết bị qua Guarding Vision

downloadHướng dẫn chia sẽ thiết bị qua Hik-Connect

11. Hướng dẫn cấu hình hệ thống chuông cửa màn hình

downloadHướng dẫn cấu hình chuông cửa màn hình

12. Hướng dẫn cài đặt camera PTZ analog

downloadHướng dẫn cấu hình camera PTZ

14. Hướng dẫn xem camera bằng Guarding Vision trên IVMS 4210

Hướng dẫn sử dụng IVMS 4200 (đang cập nhật)

18. Hướng dẫn backup tự động qua ổ USB

downloadHướng dẫn bật Onvif cho camera IP

19. Hướng dẫn cài đặt bàn điều khiển HDS-1005KI

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

20. Hướng dẫn cài đặt bàn điều khiển HDS-1002KI

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

21. Hướng dẫn cài đặt bàn điều khiển HDS-1004KI

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

22. Hướng dẫn cài đặt bàn điều khiển HDS-1100KI

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

23. Hướng dẫn cài đặt bàn điều khiển HDS-1200KI

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

24. Hướng dẫn ghi hình camera IP lên máy tính

downloadHướng dẫn sử dụng bàn điều khiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.