Firmware

Firmware Hikvision

Firmware HD TVI – DVR

Firmware DVR (HGHI-SH) & (HQHI-SH) Version 3.3.3

download

Firmware DVR (HGHI-SH) & (HQHI-SH) Version 3.3.4

download

Firmware NVR

Firmware 76xx, 77xx, 96xx Vesion 3.4.98

download

Firmware 76xx, 77xx E1_E2_E4 Version 3.4.98

download

Firmware 76xx, 77xx, 96xx NI_I Vesion 4.1.65

download

Firmware 76xx, 77xx, 96xx NI_I Vesion 4.21.008

download

Firmware 76xx NI_K1 Version 3.4.98

download

Firmware 76xx NI_K1(B) Version 3.4.99

download

Firmware 76xx, 77xx NI_K2_K4 Vesion 3.4.98

download

Firmware DS-7104, 7108 NI-Q1_4P_M Version 3.4.97

download

Firmware tự gán camera NVR NI(Q) & NI-K(B) Version 3.4.100

download

NVR, K74, BL, ML, STD Version 3.4.100

download

Firmware Hybrid DVR

Đang cập nhật…

Firmware Hikvision HD

Đang cập nhật…

Firmware Camera IP

Firmware Camera ANPR Version 5.4.5

download

Firmware DS_2CD IAX Camera

download

Firmware DS_2CD1x23, 2x21G0 Version 5.5.4

download

Firmware DS_2CD1x23, 2x21G0 Version 5.5.6

download

Firmware DS_2CD1x43G0 Version 5.5.3

download

Firmware DS_2CD63xxFWD-IVS_Fisheye Version 5.4.5

download

Firmware DS_2CD1301_I & DS_2CD1201_I3_I5 Version 5.4.6

download

Firmware DS_2CD2955FWD-I Vetsion 5.4.41

download

Firmware DS-2CD1002(D)-I Version 5.4.81

download

Firmware DS-2CD1021-I & DS-2CD1121-I Version 5.5.61

download

IPC_E3_EN_STD_5.5.80_180912_Camera G1

download

Firmware camera IP WIFI đa năng

DS-2CV2Q01EFD-IW_5.4.4

download

DS-2CV2Q01FD-IW_DS-2CV2Q21FD-IW_5.4.4

download

DS-2CV2U01EFD-IW_5.4.4

download

DS-2CV2U01FD-IW_DS-2CV2U21FD-IW_5.4.4

download

Firmware camera IP PTZ

Firmware DS-2DE2A204_404(I)W-DE3 & DS-2DE4215W-DE3_V5.5.5

download

Firmware DS-2DE4225_5225_7225_2204_3304_4A225_7232IW_DE_(3)_AE_V5.5.3

download

Firmware DS-2DF8436_8836_8225_8250I(5)X_AEL(W)_5.5.6

download

Keyboard_Firmware DS-1100KI_Support HikCentral_3.0.0

download

MiniPanoVu_Firmware DS-2PT3122IZ-DE3 & 3326IZ-DE3 & 5326IZ-DE_V5.4.10

download

Firmware Video Intercom

DZP20190610005_A_20_H0_OUTDOOR_EN_STD_V1.5.1

download

DZP20190610005_A_20_H5_INDOOR_EN_STD_V1.5.1

download

Firmware nút bấm Villa_V1.5.0

download

Màn hình Indoor Station. Hỗ trợ HikConnect Firmware_V1.4.71

download

Màn hình Indoor Station. Hỗ trợ HikConnect Firmware_V1.5.0

download

Nút bấm Villa Door Station_V1.4.70

download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thương hiệu
DAHUA (353)
EBITCAM (16)
EZVIZ (16)
GLOBAL (38)
GLOBE (2)
HDPARAGON (336)
HIKVISION (337)
IMOU (14)
KARASSN (28)
KBVISION (317)
LUMI (43)
NETWORX (14)
RUIJIE (8)
SKYHAWK (10)
TOSHIBA (10)
UNIFI (23)
UNIVIEW (182)